Aktualności

Wykaz zawodów w których może być prowadzona dualna nauka zawodu w rzemiośle – luty 2023 r.

Czwartek, 23 lutego 2023
A
A
A

Wykaz zawodów, których dotyczy dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle, aktualizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego na bieżąco, w zależności od zgłaszanych przez organizacje potrzeb i zatwierdzania przez Zarząd ZRP standardów egzaminacyjnych.

Wykaz zawodów w których może być prowadzona dualna nauka zawodu w rzemiośle – luty 2023 r.

Dualna nauka  zawodu  w rzemiośle może być prowadzona w zawodach występujących w:

  • klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego [ramach branżowej szkoły I stopnia];
  • klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił standardy wymagań egzaminacyjnych czeladniczych.

Nauka zawodu w rzemiośle może dotyczyć zawodów tzw. szkolnych i pozaszkolnych, przy czym pozaszkolna forma dokształcania teoretycznego pracownika młodocianego nie ogranicza się wyłącznie  do zawodów pozaszkolnych, może być prowadzona w każdym zawodzie szkolnym.

Pracodawca podejmując się realizowania przygotowania zawodowego pracownika młodocianego w formie nauki zawodu, deklaruje realizację programu nauczania, który uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

W link poniżej znajduje się tabela z wykazem zawodów, w których może być prowadzona nauka zawodu w rzemiośle z zaznaczeniem formy realizacji  obowiązku dokształcania teoretycznego.

Dualne kształcenie – wykaz zawodów – luty 2023

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
Branży Budowlanej

ul. Warszawska 34, lok. 320
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 798 580 326
fax:
e-mail: biuro@cechbudowlany.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 8:00 - 14:00
  • Wtorek 8:00 - 14:00
  • Środa 8:00 - 14:00
  • Czwartek 8:00 - 14:00
  • Piątek 8:00 - 14:00