Aktualności

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

Wtorek, 07 lutego 2023
A
A
A

1 lutego 2023 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas posiedzenia omówiono stan wdrażania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, stan wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz stanowisko partnerów społecznych ( przyjęte 25.01.2023 w formie uchwały Rady Dialogu Społecznego) w sprawie regulaminu Komitetu Monitorującego.

żródło: https://zrp.pl/posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-funduszy-europejskich-rady-dialogu-spolecznego-4/

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
Branży Budowlanej

ul. Warszawska 34, lok. 320
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 798 580 326
fax:
e-mail: biuro@cechbudowlany.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 8:00 - 14:00
  • Wtorek 8:00 - 14:00
  • Środa 8:00 - 14:00
  • Czwartek 8:00 - 14:00
  • Piątek 8:00 - 14:00